Kun Hämeen linnassa kaikuvat linnanrouva Henriikan napakat askeleet ja selkeät komennot, palvelusväki tietää totella. Henriikka tunnetaan ystävällisenä mutta arvovaltaisena linnanrouvana, joka osaa olla tasapuolinen ja jämäkkä.

Henriikka Magnusdotterin suosiosta kilpaillaan, koska hänen kauttaan on mahdollisuus päästä myös linnanherran suosioon. Herra on tosin keskiaikamarkkinoiden aikaan metsästämässä, joten linnan avaimet ovat silloin kokonaan Henriikan hallussa.

Henriikka on 40-vuotias, eli varsin iäkäs keskiajan mittapuun mukaan. Keskiajalla kovin moni ei selvinnyt edes aikuisikään asti, ja vielä harvempi eli yli 60-vuotiaaksi.

Vuoden 2007 markkinoilla linnanrouva Henriikka Magnusdotteria esittää Heljä Arvola, joka tekee siviilissä toimisto- ja asiakaspalvelutöitä.